اطلاعات كالا

ذهن فعال پيشرفته (1) - شكل هاى گمشده
گروه موضوعي : كتاب
قيمت : 12,000 تومان
شابك : 9789649961453

كتاب شكل هاى گمشده كه اولين جلد از مجموعه كتاب هاى ذهن فعال پيشرفته مى باشد، يك كتاب انگليسى فارسى است كه با هدف آموزش كلمات انگليسى در حين بازى و سرگرمى به چاپ رسيده است. در هر صفحه از اين كتاب تصويرى وجود دارد كه كودكان بايد اجسام نام برده را در آن تصوير پيدا كنند. اين اشكال به صورت اشكال گمشده لا به لاى تصوير هستند و كودكان بايد با دقت بگردند وبعد از پيدا كردن آن ها و يادگيرى معادل انگليسى اين كلمات آن تصاوير را رنگ آميزى كنند. اين كتاب علاوه بر اينكه لغات انگليسى را به كودكان آموزش مى دهد، باعث تقويت هوش و دقت آن ها نيز مى گردد. در اين كتاب 34 تصوير براى تمرين هوش و دقت وجود دارد. شامل بيشتر از 450 تصوير گمشده است كه در آخر كتاب تمام پاسخ هاى درست را براى شما قرار داده ايم تا از درست بودن پاسخ هايتان اطمينان حاصل كنيد.


گروه سني – دوره آموزشي : 
  گروه الف-آمادگی و سال اول دبستان
  گروه ب-سال دوم و سوم دبستان

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني
سطح : سطح 3 - پيشرفته

شرح كار
بگرد و پيدا كن...!


سيم و مهره، حجم سازى و كاردستى سيم
قيمت : 0 تومان
پرندگان رنگارنگ
قيمت : 10,000 تومان