اطلاعات كالا

انرژى باد
گروه موضوعي : تاب و كازموس
قيمت : 108,000 تومان

20 آزمايش
با هدف:
1. ساخت يك توربين بادى
2. تبديل نيروى باد به انرژى مكانيكى براى بلند كردن وزنه
3. توليد الكتريسيته براى روشن كردن لامپ LED و شارژ باترى
4. يادگيرى ساختمان توربين‌هاى بادى
توربين بادى بسازيد و به وسيله آن انرژى باد را به تسخير درآوريد. باد يكى از پاك‌ترين منابع انرژى قابل استفاده در دنياى امروز است. براى قرن‌ها از نيروى باد براى پمپ كردن آب و گرداندن آسياب كمك گرفته شده است و امروزه در دنياى مدرن نيز ما براى توليد الكتريسيته از آن كمك مى‌گيريم.
در اين بسته آموزشى كودكان و نوجوانان ابتدا مى‌توانند يك توربين بادى و مولد برق بسازند. سپس 20 آزمايش گوناگون با توربين خود انجام دهند. براى مثال توربين بادى را در توليد نيروى مكانيكى جهت بلند كردن وزنه‌هاى سنگين يا توليد برق جهت شارژ كردن باترى و روشن كردن LED به كار گيرند. هم‌چنين در مورد انواع مختلف توربين‌ها و آسياب‌هاى بادى مطالبى را ياد خواهند گرفت.چرا تاب و كازموس؟
علاقه‌مند كردن كودكان و نوجوانان ايران به علم
نياز كودكان و نوجوانان ايرانى به بسته‌هاى علمى چيزى فراتر از آزمايش يا تجربه است. اين نياز اگر درست پاسخ داده شود، مى‌تواند تفكر علمى را در ذهن دانش‌آموزان ايرانى پرورش دهد. تفكرى كه مبتنى بر درك فرايند علمى از رويدادهاى طبيعى و آشنايى با پژوهش است.
توافق اوليه بسته‌هاى آموزشى تاب با شركت كازموس در سال 2010 انجام شد كه طى آن با بررسى متون آموزشى رسمى مدارس ايران شمارى از كارها با راهنماى كامل فارسى براى دانش‌آموز ايرانى توليد و منتشر شد كه هم اكنون با نشان تاب و كازموس به علاقه‌مندان علوم و فنون عرضه شده است.
انتخاب كازموس براى كودكان ايرانى تصادفى نيست و بر اساس توانايى‌هاى مهم و تجربه طولانى اين محصول در سراسر جهان است. شركت كازموس از 1822 به عنوان يك انتشارات در آلمان پايه‌گذارى و از 1903 كلوپ دوست‌داران طبيعت در اين مجموعه ايجاد شد و مجله‌هاى ماهيانه كازموس را منتشر كرد. اما سابقه توليد كيت‌هاى علمى به سال 1920 بازمى‌گردد كه از آن تاريخ تا كنون صدها كيت علمى و بازى فكرى را به ده‌ها كشور جهان عرضه كرده است. 90 سال تجربه كازموس در علاقه‌مند كردن كودكان به تجربه علمى، اين شركت بزرگ را به نمونه منحصر به فرد در جهان تبديل كرده است.
بسته‌هاى آموزشى تاب با برنامه‌ريزى و مشاركت در انتشار و عرضه اين كيت‌ها به جامعه كودكان و نوجوانان ايران تلاش مى‌كند تا روشى نو را در تجربه‌پذير كردن علم ارائه كند. تاب اميد دارد كه بتواند اين حركت را با انتشار شمار بيشترى از كارها در ايران گسترش دهد.محتويات :  
همراه سى دى راهنماى تصويرى و رنگى به زبان فارسى

خار (پين) اتصال
قفل محور
توپى محورى
خار (پين) نگه دارنده
خار دكمه‌اى
اتصال عمودى
واشر
ريسمان پنبه‌اى
ديود نورى (ال ئى دى)
پيچ
چرخ دنده‌ى كوچك
چرخ دنده‌ى متوسط
چرخ دنده‌ى بزرگ
محور بلند
ابزار قطعه جداكن
محور متوسط
محفظه‌ى مبدل چندمنظوره
سرپوش مبدل چندمنظوره
ژنراتور از پيش سرهم شده
پايه باترى
چارچوب كوچك
ميل متوسط يازده سوراخه
ميل بلند هفت سوراخه
ميل كوتاه پنج سوراخه
چارچوب بزرگ
بست كمربندى
مجموعه‌ى پره‌هاى توربين بادى
لوله‌ى آلومينيومى
سيم رابط
دفترچه‌ى راهنماى آزمايش‌ها
پره‌ى توربين از جنس پلاستيك سخت


گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 8 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني

شرح كار
فهرست مطالب:

هوا هرگز ساكن نمى ماند
انرژى تجديدپذير
آسياهاى بادى ديروز و امروز
آسياى بادى شما

بياييد دستگاه مولد برق بادى بسازيم
اجزاى دستگاه و سواركردن آنها
نخستين آزمايش قدرت
چابك مانند باد

باد كار انجام مى دهد
فرمول باد
يك آزمايش بادى: نيروهاى وارد بر سطح صاف
باد ظاهرى (كاذب)
اندازه هاى بادى
آسياى بادى شما با چه سرعتى مى چرخد؟
دستور عمل سوار كردن ژنراتور بادى


ذهن فعال پيشرفته (3) - در هزارتوها نقاشى كنيد
قيمت : 13,800 تومان
دفتر كيفى ديبا
قيمت : 2,600 تومان