اطلاعات كالا

رشد بلورهاى درخشان
گروه موضوعي : تاب و كازموس
قيمت : 32,000 تومان

بلورهاى شب‌تاب كه در تاريكى مى‌درخشند بسازيد. رشد بلور در اندازه‌هاى گوناگون را تجربه كنيد. بياموزيد چگونه بلورها ايجاد مى‌شوند و ساختار آنها چگونه است و چه چيزى باعث درخشندگى اين بلورها مى‌شود.
همراه سى دى راهنماى تصويرى و رنگى به زبان فارسىچرا تاب و كازموس؟
علاقه‌مند كردن كودكان و نوجوانان ايران به علم
نياز كودكان و نوجوانان ايرانى به بسته‌هاى علمى چيزى فراتر از آزمايش يا تجربه است. اين نياز اگر درست پاسخ داده شود، مى‌تواند تفكر علمى را در ذهن دانش‌آموزان ايرانى پرورش دهد. تفكرى كه مبتنى بر درك فرايند علمى از رويدادهاى طبيعى و آشنايى با پژوهش است.
توافق اوليه بسته‌هاى آموزشى تاب با شركت كازموس در سال 2010 انجام شد كه طى آن با بررسى متون آموزشى رسمى مدارس ايران شمارى از كارها با راهنماى كامل فارسى براى دانش‌آموز ايرانى توليد و منتشر شد كه هم اكنون با نشان تاب و كازموس به علاقه‌مندان علوم و فنون عرضه شده است.
انتخاب كازموس براى كودكان ايرانى تصادفى نيست و بر اساس توانايى‌هاى مهم و تجربه طولانى اين محصول در سراسر جهان است. شركت كازموس از 1822 به عنوان يك انتشارات در آلمان پايه‌گذارى و از 1903 كلوپ دوست‌داران طبيعت در اين مجموعه ايجاد شد و مجله‌هاى ماهيانه كازموس را منتشر كرد. اما سابقه توليد كيت‌هاى علمى به سال 1920 بازمى‌گردد كه از آن تاريخ تا كنون صدها كيت علمى و بازى فكرى را به ده‌ها كشور جهان عرضه كرده است. 90 سال تجربه كازموس در علاقه‌مند كردن كودكان به تجربه علمى، اين شركت بزرگ را به نمونه منحصر به فرد در جهان تبديل كرده است.
بسته‌هاى آموزشى تاب با برنامه‌ريزى و مشاركت در انتشار و عرضه اين كيت‌ها به جامعه كودكان و نوجوانان ايران تلاش مى‌كند تا روشى نو را در تجربه‌پذير كردن علم ارائه كند. تاب اميد دارد كه بتواند اين حركت را با انتشار شمار بيشترى از كارها در ايران گسترش دهد.محتويات :  
همراه سى دى راهنماى تصويرى و رنگى به زبان فارسى

يك بسته آلومينيوم پتاسيم سولفات (زاج سفيد) 20 گرم
دو فنجان اندازه‌گيرى
يك بسته آلومينيوم پتاسيم سولفات (زاج سفيد) 50 گرم
قاشقك چوبى
يك بسته رنگدانه‌هاى شب‌تاب (آلومينات استرانسيم) 2 گرم
عينك محافظ
صندوق گنج
ميله چوبى


گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 8 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني

شرح كارفهرست آزمايش ها:

اولين بلور شب‌تاب خود را بسازيد


تك بلور شب‌تاب


بازى صفحه‌اى 5- زنجيره
قيمت : 7,000 تومان
حيوان‌هاى جنگل
قيمت : 10,000 تومان