اطلاعات كالا

ذهن فعال پيشرفته (7) - هزارتوهاى پيچيده
گروه موضوعي : كتاب
قيمت : 12,000 تومان
شابك : 9786002120588

كتاب "هزارتوهاى پيچيده" كه جلد هفتم از مجموعه‌ى ذهن فعال‌هاى پيشرفته مى‌باشد، شما را با مازهايى متفاوت آشنا مى‌كند.
در اين كتاب در هر صفحه شما يك معماى تصويرى را خواهيد ديد. در مورد هر معما در همان صفحه توضيحاتى داده شده است چرا كه اين معماهاى تصويرى مانند ساير مازها نيستند....
در توضيحات پايين هر معما علاوه بر اينكه شما با چگونگى حل هر معماى تصويرى آشنا مى‌شويد، در مورد تصوير آن‌ها هم اطلاعاتى كسب مى‌كنيد.
اين كتاب شامل 47 معماى تصويرى است كه در پايان كتاب پاسخ تمام اين معماها آمده است.
اين كتاب به افزايش دقت و تقويت هوش شما كمك خواهد كرد.


گروه سني – دوره آموزشي : 
  گروه ب-سال دوم و سوم دبستان

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني
سطح : سطح 3 - پيشرفته

شرح كار
مسير درست را در هر ماز پيدا كرده و ابتدا را به انتها برسانيد...


ذهن پويا - آمادگى، 5 و 6 سال
قيمت : 12,000 تومان
قالب‌هاى فشارى - عروسك‌ها
قيمت : 0 تومان