اطلاعات كالا

خانه سازى
گروه موضوعي : آموزش
قيمت : 0 تومان
شابك : 2500110001204

در بازى "خانه سازى" كه از سرى بازى‌هاى چوبى تاب مى‌باشد، 42 قطعه‌ى چوبى مختلف با اشكال استوانه، مكعب مستطيل، مكعب مربع، هرم و .... در سايزهاى متفاوت وجود دارد. كودكان با استفاده از اين قطعات چوبى مى‌توانند خانه سازى كنند. اين بازى علاوه بر تقويت، هوش، دقت و خلاقيت كودكان كمك مى‌كند تا آن‌ها مهارت‌هاى دستى خود را نيز قوى كنند. ساختن خانه‌هاى كوچك و بزرگ و حفظ تعادل اين قطعات روى يكديگر، آشنايى با رنگ‌ها و ... مباحثى است كه در اين بازى كودكان با آن‌ها آشنا مى‌شوند.
اين بازى فكرى و آموزشى با استفاده از مواد بهداشتى و طبيعى تهيه شده است.

محتويات :  
42 قطعه چوبى

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای ۲ سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي دستي
سطح : سطح 1 - مقدماتي


ذهن فعال 4-كتاب كار و تمرين هوش...معماها
قيمت : 9,500 تومان
رشد بلورهاى درخشان
قيمت : 32,000 تومان