اطلاعات كالا

بازى صفحه‌اى 4- سگ و گربه
گروه موضوعي : بازى
قيمت : 7,000 تومان
شابك : 047-1166-964-978

يك بازى هيجان‌انگيز كه از دو تيم سگ و گربه تشكيل شده و هر كدام براى خود يك شاه دارند. هدف اصلى اين بازى هدايت شاه تيم‌ها به سمت نقطه‌ى قرمز وسط صفحه بازى است. بنابراين با از بين بردن مهره‌هاى مزاحم سر راه و پاكسازى مسير، راه پيروزى هموار خواهد شد.
اما ممكن است در اين ميان، مسير حركت شاه بسته شود و ...

محتويات :  
دفترچه راهنما
صفحه بازى
36 مهره بازى در دو رنگ سياه و سفيد

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 8 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني
سطح : سطح 2 - متوسط

شرح كار
هر بازيكن 18 مهره دارد كه 17تاى آن را در خانه‌هاى سمت خودش مى‌چيند، به طورى كه قسمت فرورفته‌ى مهره رو به پايين باشد و مهره‌ى شماره 18 را در خانه‌اى كه با ستاره مشخص شده مى‌گذارد، طورى كه قسمت فرورفته‌ى اين مهره رو به بالا باشد.

در حين بازى هر بازيكن تنها يك خانه حركت مى‌كند اما در هر جهتى مجاز به حركت است. نقطه قرمز وسط صفحه بازى، نقطه ممنوعه است و فقط مهره شاه مى‌تواند به اين نقطه برود.
مهره‌ها مانند سگ و گربه به جان هم مى‌افتند و آنها حتا قادر به پرش از روى سر هم نيز هستند. درست مانند بازى جهش و پرش- بازى شماره 2 از همين مجموعه!
درنهايت، تيمى كه بتواند زودتر از همه شاه خود را به نقطه قرمز برساند برنده است.
توضيح بيشتر بازى را در راهنماى داخل بسته بازى ببينيد.


كتاب متحرك
قيمت : 18,000 تومان
صيفى‌ها
قيمت : 10,000 تومان