اطلاعات كالا

بازى صفحه اى 7- مانكالا
گروه موضوعي : بازى
قيمت : 7,000 تومان
شابك : 2-00-1165-964-978

براى شروع بازى هر بازيكن در هر 6 خانه‌اى كه در ستون مقابلش روى صفحه بازى دارد، 3 مهره مى‌گذارد. در مانكالا رنگ مهره تفاوتى نمى‌كند و هر دو بازيكن هر رنگى را كه دوست داشته باشند انتخاب مى‌كنند. حتى مى‌توانند هر دو بازيكن مهره‌هاى هم‌رنگ انتخاب كنند. شروع بازى در دور اول به انتخاب بازيكنان است و از دور بعدى نفر برنده در دور قبلى بازى را شروع مى‌كند.

هدف بازى: افزايش مهره‌هاى داخل انبار

محتويات :  
دفترچه راهنما
صفحه بازى
36 مهره رنگى بدون محدوديت انتخاب رنگ


گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي ذهني
سطح : سطح 2 - متوسط

شرح كار
يكى از 6 خانه‌ى خودتان را انتخاب كنيد و تمام مهره‌هايى كه در آن خانه است را برداريد. سپس همين‌طور كه از چپ به راست در جهت حركت عقربه‌هاى ساعت حركت مى‌كنيد به هر خانه‌اى كه مى‌رسيد، يك مهره را در آن بياندازيد. حتى اگر به خانه‌هاى حريف رسيديد نيز مهره‌اى در آن مى‌اندازيد. حال اگر در مسير حركت به انبار خودتان رسيديد يك مهره در ‌آن بياندازيد، اما اگر در راه به انبار حريف رسيديد از آن رد شويد و مهره‌اى در آن نياندازيد.

راهنماى بازى را بخوانيد و با نحوه ى جايزه و اسيرگيرى حين بازى آشنا شويد
در آخر بازيكنى كه تعداد مهره هاى بيشترى در انبارش داشته باشد، برنده‌ى بازى است.


آشنايى با علوم
قيمت : 95,000 تومان
چشمك‌ها
قيمت : 5,200 تومان