اطلاعات كالا

صيفى‌ها
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 10,000 تومان

ماكت و آويز تمام صيفى‌ها (تربچه، تره فرنگى، فلفل قرمز، خيار، پيازچه، كدو مسما، گوجه فرنگى، بادمجان، ذرت، كلم، كاهو) را به راحتى بسازيد. صيفى‌هااز مجموعه‌ى حجم‌سازى براى كودكان آسان است. ما معتقديم كه كودكان از طريق انجام دادن امور مى‌آموزند. هدف اين مجموعه، آموزش كودكان از طريق ساخت كاردستى، و پرورش خلاقيت ذوق هنرى و مهارت‌هاى حسى- حركتى در آن‌ها است.

محتويات :  
10 صفحه الگوى رنگى صيفى‌ها
راهنماى ساخت صيفى‌ها
راهنماى عمومى ساخت ماكت‌هاى كاغذى و آويز صيفى‌ها

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي دستي

شرح كار
پيش از بريدن هر الگو، روى خط‌هاى تا، خط بياندازيد.
بادمجان: ابتدا لبه‌هاى ته بادمجان را تا كرده و چسب بزنيد. در پايان زبانه‌هاى آ و ب را تا كنيد و دم را بچسبانيد.
ذرت: كناره‌هاى الگو را به هم بچسبانيد و لبه‌هاى پايينى را تا كنيد. سپس زبانه‌هاى آ و ب را به سمت داخل تا كنيد. در پايان دم را بچسبانيد.
خيار: اجزا را به ترتيبى كه مشخص شده است، بچسبانيد. در پايان هم دو قسمت دم را بچسبانيد.
گوجه فرنگى: زبانه‌ها را به ترتيب مشخص شده چسب بزنيد. زبانه‌هاى آ و ب را به سمت داخل تا كنيد. در پايان، دو قسمت دم را بجسبانيد.
فلفل قرمز: دو لبه كنارى را به هم بچسبانيد. زبانه‌هاى آ و ب را به سمت داخل تا كنيد. در پايان، دو قسمت دم را بجسبانيد.
پياز: لبه‌هاى كنارى را بچسبانيد. زبانه 2 را به 5 بچسبانيد. سپس زبانه 6 را به 9 بچسبانيد. برگ‌هاى سبز را كمى به سمت بيرون تاب دهيد.
تره فرنگى: لبه‌هاى كنارى را بچسبانيد. برگ‌هاى سبز و ريشه‌هاى سر تره فرنگى را كمى به سمت بيرون تاب دهيد.
تربچه: لبه‌هاى كنارى را بچسبانيد. زبانه 2 را به 5 بچسبانيد. دو قسمت ريشه را تا كرده و به هم بچسبانيد. دو قسمت آ، ب، ج، د را به سمت داخل تا كنيد و آن‌ها را زير قسمت ريشه روى هم قرار دهيد بدون آن‌كه چسب بزنيد.
كاهو: زبانه‌ها را به داخل برگ‌ها بچسبانيد.
كدو مسما: زبانه‌ها را به ترتيب مشخص شده بچسبانيد. زبانه آ و ب را به سمت داخل تا كنيد. دم را بچسبانيد.
كلم قرمز: ابتدا لبه‌هاى كنارى و سپس زبانه‌ها را به ترتيب مشخص شده بچسبانيد. كمى نوك برگ‌ها را به سمت داخل تا كنيد.


حباب‌هاى غول‌پيكر
قيمت : 16,000 تومان
صدها شكل با تكه پارچه‌ها
قيمت : 17,000 تومان