اطلاعات كالا

حشرات
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 10,000 تومان

ماكت و آويز حشرات (ملخ، هزار پا، كفش‌دوزك، مورچه، زنبور وحشى، سنجاقك، راهبك، مگس، سوسك كرگدنى، عقرب و عنكبوت) را به راحتى بسازيد. حشرات از مجموعه‌ى حجم‌سازى براى كودكان آسان است. ما معتقديم كه كودكان از طريق انجام دادن امور مى‌آموزند. هدف اين مجموعه، آموزش كودكان از طريق ساخت كاردستى، و پرورش خلاقيت ذوق هنرى و مهارت‌هاى حسى- حركتى در آن‌ها است.

محتويات :  
10 صفحه الگوى رنگى حشرات
راهنماى ساخت حشرات
راهنماى عمومى ساخت ماكت‌هاى كاغذى و آويز حشرات

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي دستي

شرح كار
ملخ: سر و صورت را به ترتيبى كه نشان داده شده است، چسب بزنيد. سخت‌ترين بخش، تاى 3 ضلعى پشت سر آن است. در ايجاد خط تاها دقت كنيد.
هزارپا: ابتدا هر قسمت بدن را تاب بدهيد و گرد كنيد و سپس چسب بزنيد. ابتدا سر را چسب بزنيد. قسمت‌هاى بدن را بر اساس شماره پاها چسب بزنيد.
كفش‌دوزك: دو قسمت پشت را هم‌تراز با خط وسط كمر چسب بزنيد. پاها را با دقت تا كنيد.
مورچه: ابتدا دو قسمت بدن را به ترتيب مشخص شده بچسبانيد. سپس سر -قطعه 5 و 6- را شكل بدهيد. دو قسمت بدن را هم‌تراز با وسط بخش مركزى بدن مورچه چسب بزنيد.
زنبور وحشى: ابتدا دو قسمت بدن را بچسبانيد. سپس سر را شكل بدهيد. در انتها، پاها را زير بدن و بال‌ها را در محل‌هاى مشخص شده بچسبانيد.
سنجاقك: در اين مدل نياز به چسب‌كارى نداريد. سخت‌ترين بخش، تاى 3 ضلعى پشت سر آن است. در ايجاد خط تاها دقت كنيد.
راهبك: تنها بخشى كه بايد چسب بزنيد، انتهاى پاهاى جلويى است. سخت‌ترين بخش، تاى 3 ضلعى پشت سر آن است. در ايجاد خط تاها دقت كنيد.
مگس: ابتدا دو لبه كنارى بدن را چسب بزنيد. سپس سر و شكم را بسازيد. در انتها، پاهاى شل را زير بدن و بال‌ها بچسبانيد. پاهاى چب با چ و پاهاى راست با ر مشخص شدند.
سوسك كرگدنى: دو قسمت پشت را هم‌تراز با خط سياه پشت چسب بزنيد. براى شاخ بايد مطابق نقطه‌چين‌ها تا بزنيد. روى سطح بخش داخلى دو طرف شاخ چسب بماليد و به هم بچسبانيدشان و سپسبگذاريد خشك شود.
عقرب: در اين نمونه، خط‌هاى تا بسيار مهم هستند. ابتدا دو قسمت عقبى بدن را بچسبانيد. با دقت زياد شاخك، پاها و دم را بچسبانيد.
عنكبوت: دو قسمت كنارى سر را زير بخش مركزى بچسبانيد. سپس دو بخش پشت عنكبوت را به بخش مركزى آن بچسبانيد.


كتاب حلقه‌اى 2- آزمون و آموزش تفريق
قيمت : 0 تومان
بسته آزمايش علمى ليساژو
قيمت : 31,000 تومان