اطلاعات كالا

جانوران دريايى
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 10,000 تومان

ماكت و آويز جانوران دريايى (خرچنگ، صدف، دلفين، اره ماهى، خرچنگ دريايى، ستاره دريايى، كوسه، كوسه ماهى، لاك پشت) را به راحتى بسازيد. جانوران دريايى از مجموعه‌ى حجم‌سازى براى كودكان آسان است. ما معتقديم كه كودكان از طريق انجام دادن امور مى‌آموزند. هدف اين مجموعه، آموزش كودكان از طريق ساخت كاردستى، و پرورش خلاقيت ذوق هنرى و مهارت‌هاى حسى- حركتى در آن‌ها است.

محتويات :  
10 صفحه الگوى رنگى جانوران دريايى
راهنماى ساخت جانوران دريايى
راهنماى عمومى ساخت ماكت‌هاى كاغذى و آويز جانوران دريايى

گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي دستي

شرح كار
خرچنگ: پاها را با دقت تا كنيد. بدن را چسب بزنيد.
صدف: لبه‌هاى كنارى صدف را چسب بزنيد و بگذاريد خشك شود. سپس دو قسمت را به هم بچسبانيد.
دلفين: ابتدا باله‌ها و سپس قسمت عقب بدن را بچسبانيد.
اره ماهى: خطوط نقطه‌چين باله‌ها را تا بزنيد. باله‌هاى وسطى را تا كنيد و چسب بزنيد. باله انتهايى بدن را به دقت به انتهاى بدن بچسبانيد و طرف بدن را چسب بزنيد.
خرچنگ دريايى: با دقت پاها را تا كنيد. قسمت انتهايى بدن را چسب بزنيد.
ستاره دريايى: اجزا را به ترتيب مشخص شده بچسبانيد و پاها را با دقت تا كنيد.
هشت‌پا: شاخك‌ها را همانطور كه نشان داده شده است، شكل بدهيد. بدن را چسب بزنيد.
كوسه: باله كوسه را تا كنيد و داخل شكاف پشت فرو كنيد و به بخش داخلى بچسبانيد. دو قسمت دم را به بخش داخلى بدن بچسبانيد. دو طرف بدن را به هم بچسبانيد.
كوسه‌ماهى: الگو را ببريد. باله‌ها را تا كنيد و بچسبانيد. بينى را تا كنيد. بخش عقبى بدن را چسب بزنيد و سپس دو قسمت بدن را تا بينى بچسبانيد. در نهايت، دم را به بخش داخلى بدن بچسبانيد.
لاك‌پشت: الگو را ببريد. قسمت‌هاى مختلف بدن را به ترتيب مشخص شده چسب بزنيد و سپس سر را.


قالب‌هاى فشارى - صورتك‌ها
قيمت : 0 تومان
كتاب متحرك
قيمت : 18,000 تومان