اطلاعات كالا

چگونه حيوانات توپ توپكى بسازيم؟
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 18,500 تومان

در اين بسته سرگرمى هنرى مى‌آموزيد كه چگونه اشيا و موجودات گوناگون اطراف‌تان را به صورت شكل‌هاى ساده‌اى كه آن‌ها را ساخته‌اند، ببينيد. با استفاده از پيپ‌هايى كه حاوى توپ‌هاى پارچه‌اى رنگارنگ مى‌باشد، مى‌توان اشكال مختلفى به كمك دفترچه‌ى راهنما و خلاقيت كودك درست كرد.


گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 4 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي دستي


معماى ترتيب
قيمت : 26,000 تومان
خانه سازى
قيمت : 0 تومان