اطلاعات كالا

نوار كاغذى
گروه موضوعي : هنر
قيمت : 9,200 تومان

نوار‌هاى كاغذى از جمله موادى هستند كه در ساخت كاردستى‌هاى گوناگون كاربرد زيادى دارند. اين بسته حاوى نوارهاى كاغذى رنگارنگ و دفترچه‌ى راهنمايى است كه در آن روش ساخت اشكال گوناگون شرح داده شده است. از جمله‌ى اين اشكال مى‌توان به سبد، ستاره، قلب، فرشته و ... اشاره كرد.


گروه سني – دوره آموزشي : 
  بالای 5 سال

گروه ماهوي : مهارت‌هاي دستي


مدار الكتريكى: نور، حركت، صدا
قيمت : 24,000 تومان
ساختنى هاى پيچه
قيمت : 0 تومان